video
Ngôn ngữ: English  Vietnam 

Hệ thống Trường Quốc tế DEMO tự hào mang nền giáo dục Anh quốc tới cộng đồng người nước ngoài và Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hệ thống giáo dục và bằng cấp từ Anh Quốc đã được công nhận, đánh giá cao và được tôn trọng trên toàn thế giới; là bước chuẩn bị chu đáo cho các em học sinh tiến tới các trường Cao đẳng và Đại học ở bất cứ quốc gia nào theo mong muốn.